This is an example of a medium sized scandinavian galley open plan kitchen in Other with a single-bowl sink, flat-panel cabinets, black cabinets, engineered stone countertops, white splashback, black appliances, laminate floors, an island and white worktops.
Jeanette Hammarstedt Inredningsdesigner
Jeanette Hammarstedt Inredningsdesigner
Average rating: 4.8 out of 5 stars6 ReviewsView Profile

Svart Modernt kök

Scandinavian Kitchen

jeanette@formakok.se Kök 090 Kök med en lucka med mjukt fasad kant i grått utförande, luckan är målad i en helmatt nyans. På skåpen ligger en bänkskiva av marmor där vaskarna monterats under skivan för ett praktiskt och vackert utförande. Bänkskivan är extra djup vi fönstret för att skapa en större arbetsyta. Hörnet på köket har utrustats med praktiska hörnlådor för att kunna utnyttja platsen maximalt. Kontakt: jeanette@formakok.se
United Kingdom
Tailor my experience with cookies

Houzz uses cookies and similar technologies to personalise my experience, serve me relevant content, and improve Houzz products and services. By clicking ‘Accept’ I agree to this, as further described in the Houzz Cookie Policy. I can reject non-essential cookies by clicking ‘Manage Preferences’.