C.F. Måleri har sedan tre generationer tillbaka samlat gedigen kunskap om målningar både utvändigt och invändigt. Sedan början av 90-talet har C.F. Måleri nischat in sig på fasadrenoveringar som omfärgningar av alla slags fasader och fönsterrenoveringar. Uppdragsgivare är privata fastighetsägare och förvaltare. Medlemmar i Stockholm Stads Hantverksförening Medlemmar Sveriges Målaremästareföreningars Samorganisation (SMS). Ägare Conny Fri äger och driver framgångsrikt C.F. Måleri sedan 1987. År 2001 ombildades firman till Aktiebolag. Medarbetare C.F. Måleri har stor kapacitet. Högsäsongerna, vår och sommar finns det tjugotalet målare. Kontaktnätet består av flera andra hantverkare som anlitas vid behov.
Services Provided

Fasadrenovering, måleri av träfasader, putsade fasader, tjärade fasader, fönster och interiör

Areas Served

Stockholm

1 Project for C.F. Måleri

Need help with a Houzz order? Call us on 0808 164 9310 (8am - 5pm GMT excluding weekends)

United Kingdom
Tailor my experience using cookies

By continuing to browse this site or use this app, I agree the Houzz group may use cookies and similar technologies to improve its products and services, serve me relevant content and to personalise my experience. Learn more.