In och utsida bör tala samma språk, vi vill komma in tidigt i planeringen och arbeta fram en plan tillsammans med er. Utformning med både det praktiska och estetiska i åtanke, samt att ekonomin bär bygget/anläggningen igenom. Vi arbetar idag med företag, privat och det offentliga. Nytänkande och hållbarhet är ledord för oss. Vi utvecklas ständigt som företag och viktigt för oss är också att kunskapen håller samma takt. Att sålla bland ny teknik och ibland återupptäcka uråldriga byggtraditioner är mycket inspirerande. Vi är kunniga både i konstruktion och formgivning. Trä, stål, sten och glas, allt är böjbart. Mark Planering och utformning av utemiljöer gör vi både med och utan krusiduller. Vi skapar förutsättningar för en praktisk användning och skänker ro med hjälp av växter och vatten. Stensättning, murar, planteringar, ljussättning mm. utför vi dagligen. Sprängning i svåra miljöer ligger också i vår kunskap. Vi är certifierade inom avlopp. Bygg Här utför vi totalentreprenader på allt från större fastigheter till mindre renoveringar. Vi har god kunskap inom utformning och planering i cad av själva huset. Vi lämnar anbud eller jobbar för löpande räkning. Då vi har en maskinpark grundlägger vi och gör initiala rördragningar. Att bygga ekologiskt ligger oss varmt om hjärtat då vi bl.a. grundlagt “Halmfrid”, med musselskal och halmbalsisolering.

Need help with a Houzz order? Call us on 0808 164 9310 (8am - 5pm GMT excluding weekends)

United Kingdom
Tailor my experience using cookies

By continuing to browse this site or use this app, I agree the Houzz group may use cookies and similar technologies to improve its products and services, serve me relevant content and to personalise my experience. Learn more.