WAD landskabsarkitekter's photo

WAD landskabsarkitekter

Vi er en landskabstegnestue med specialviden indenfor landskabs- og havekunst. Gennem analyse af stedets karakter og muligheder, udvikles ideer til opgavernes løsning, så man opnår bæredygtige anlæg. Vores løsninger er altid skabt ud fra helhedstænkning og en landskabsarkitektonisk opfattelse, som har sit afsæt i naturens mangfoldighed og organisk strukturerede design. Vi skaber smukke og stemningsfyldte anlæg til menneskers livsudfoldelse, gennem dialog med brugerne og med inspiration fra den danske og nordiske natur og kultur. Grønne anlæg reducerer menneskers stresspåvirkning ved at skabe frirum til ophold, fordybelse, leg og aktiviteter i frodige, grønne og stille omgivelser. Grønne anlæg producerer ilt, lagrer CO2 og tilbageholder regnvand, hvilket giver et positivt tilskud til et bedre klima. Vi planlægger beplantninger ud fra de lokale jordbunds-, klimatiske- og biologiske forhold, således beplantningerne udvikles naturligt med højt biodiversitet, lang levetid og lavest mulige vedligeholdelses-omkostninger.
Services Provided

Design af landskab, Landskabsplaner

Areas Served

Århus

1 Project for WAD landskabsarkitekter

Need help with a Houzz order? Call us on 0808 164 9310 (8am - 5pm GMT excluding weekends)

United Kingdom
Tailor my experience using cookies

By continuing to browse this site or use this app, I agree the Houzz group may use cookies and similar technologies to improve its products and services, serve me relevant content and to personalise my experience. Learn more.