Zodiak Fönster's photo

Zodiak Fönster

Review Me
Huddinge
Vi är ett gäng arkitekter som under vår verksamhet stötte på fönster frågan och vid flera tillfällen blev tillfrågade om hjälp med fönster valet. Inom vår arkitekturverksamhet har vi varit i kontakt med 151 fabriker innan vi valde några av dem. 2005 har vi på alvar börjat jobba med kvalitetsfönster. Besök gärna vår hemsida www.zodiakark.se Vår affärsidé är underhållsfria fönster i högsta standard för lägsta pris. IKEA-s affärsidé vill vi ha som vår affärsidé. "IKEA-s möbler i alla svenska hem, zodiak FÖNSTER i alla svenska hem”
Services Provided

Fönster

Areas Served

Sweden

United Kingdom
Tailor my experience using cookies

By continuing to browse this site or use this app, I agree the Houzz group may use cookies and similar technologies to improve its products and services, serve me relevant content and to personalise my experience. Learn more.