Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter's photo

Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter

Review Me
Århus C.
Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter har indenfor det traditionelle, landskabs-arkitektfaglige område bred erfaring med programmering, skitsering, projektering, tilsyn og byggeledelse. Med udgangspunkt i at skabe harmoniske og oplevelsesrige friarealer med vægt på en idé-mæssig tilknytning til det givne sted, interes-serer vi os i lige høj grad for de landskabelige sammenhænge i større skala som for de bygningsnære og intensivt udnyttede arealer. Tegnestuens arbejdsfelt spænder vidt, fra mindre detailopgaver til store og sammensatte opgaver, heriblandt landskabsplaner, friareal-forbedring, ældreboliger, institutioner, boliger, kirkegårde, pladser, parker, aptering og formidling. Tegnestuens indehavere er kirkegårds-konsulenter i henholdsvis Ribe og Århus Stifter. Mette Fauerskov og Anne Marie Møller

Need help with a Houzz order? Call us on 0808 164 9310 (8am - 5pm GMT excluding weekends)

United Kingdom
Tailor my experience using cookies

By continuing to browse this site or use this app, I agree the Houzz group may use cookies and similar technologies to improve its products and services, serve me relevant content and to personalise my experience. Learn more.