Write a Review

About Us

Pro Arkitekter blev etableret i 1972, og siden da har vi været involveret i mere en 2200 byggesager rundt i Danmark såvel som i udlandet. Kombinationen af arkitekter og ingeniører på tegnestuen gør Pro Arkitekter til en stærk samarbejdspartner, idet vi både mestrer det statiske og æstetiske. Det er en dyd for os at skabe de bedst mulige rammer for bygherren, og at økonomi, erfaring, teknik og æstetik forenes med projektet.

Category

Back to Navigation

Business Details

Business Name

Pro Arkitekter

Phone Number

+45 86 27 39 10

Address

8270
Højbjerg
Denmark

Followers

Back to Navigation

Reviews

You could be the first to review Pro Arkitekter
Select your rating
Contact Pro Arkitekter
United Kingdom
Tailor my experience with cookies

Houzz uses cookies and similar technologies to personalise my experience, serve me relevant content, and improve Houzz products and services. By clicking ‘Accept’ I agree to this, as further described in the Houzz Cookie Policy. I can reject non-essential cookies by clicking ‘Manage Preferences’.