Write a Review

About Us

Klassiskt moderna tapeter för inspirerande inredningar Boråstapeter är Sveriges äldsta och i särklass mest kända och sålda tapetvarumärke. Utifrån en klassisk och tidlös grund utvecklas varumärket kontinuerligt för att möta marknadens intresse för design, färg och form - Boråstapeter vill vara en inspirerande förebild på tapetmarknaden. Tack Waldemar! Om Waldemar Andrén inte vågat och haft folk omkring sig som trodde på hans idé, att tillverka tapeter i större skala för att fler människor skulle kunna njuta av vackra tapeter i sina hem, kanske Boråstapeter aldrig blivit en saga. Men Waldemar hade både mod och förmåga. 1905 grundade han den tapetfabrik som blev starten på Boråstapeters framgångssaga – Nordens ledande tapetvarumärke – med en växande vänskara världen över.

Areas Served

Borås

Category

Back to Navigation

Business Details

Business Name

Boråstapeter

Phone Number

+46 33 23 64 30

Address

50464
Borås
Sweden

Followers

Back to Navigation

Credentials

Back to Navigation

Reviews

You could be the first to review Boråstapeter
Select your rating
Back to Navigation
Contact Boråstapeter
United Kingdom
Tailor my experience with cookies

Houzz uses cookies and similar technologies to personalise my experience, serve me relevant content, and improve Houzz products and services. By clicking ‘Accept’ I agree to this, as further described in the Houzz Cookie Policy. I can reject non-essential cookies by clicking ‘Manage Preferences’.